Udvikling, planlægning, udarbejde, implementering og opfølgning

Før vi går i gang med at udvikle en videnformidlingsaktivitet er det vigtigt, at vi

 • Indgår i dialog om, hvad dit formål, mål og succeskriterierer, her under Return of Investment (ROI) for aktiviteten
 • Får overblik over målgruppens behov og forventninger
 • Får en fælles forståelse for, hvordan dine mål og succeskriterier forenes med målgruppens forventninger og behov.

Når vi har et fælles grundlag for videnformidlingsaktiviteten skal den udvikles

 • Vi vil i samarbejde udarbejde en projektplan og du tager stilling til, om jeg skal varetage projektleder rollen eller om jeg skal supplere en allerede udpeget person
 • Jeg vil kunne inspirere dig mht. til indhold
 • Udarbejde det faglige program og anbefale dig såvel form samt læringsmetoder, der vil være gode at bruge på din aktivitet
 • Jeg vil kunne hjælpe dig med at rekruttere undervisere
 • Du tager stilling til, om jeg skal facilitere aktiviteten og eller varetage kursusleder rollen på selve aktiviteten, eller om der skal ansættes en anden til denne opgave

Under selve afviklingen af videnformidlingsaktiviteten

 • Møder op og gør klar til aktiviteten
 • Tager imod undervisere/oplægsholdere
 • Fx faciliterer aktiviteten
 • Fx være mikrofonholder der går rundt i lokalet ved eventuelle spørgsmål
 • Samler eventuelle evalueringsskemaer sammen
 • Sikre at vi forlader stedet i god stand
 • Kort sagt sammen med dig sikre en god gennemførelse af aktiviteten.

Efter videnformidlingsaktiviteten

 • Evaluerer uddannelsesaktiviteten via tilbagemeldinger fra hhv. deltagerne og dig
 • Holde de opnåede resultater op mod dine succeskriterier
 • ROI – ser sammen med dig på, hvordan du får mest ud af aktiviteten fremadrettet
 • Giver tilbagemeldinger til undervisere/oplægsholdere.