Innovation

Evnen til at skabe innovation er en af fremtidens vigtigste konkurrenceparametre. Det gælder ikke kun om at udvikle nye produkter og services, men i lige så høj grad at optimere arbejdsprocesser.

Innovationsprocesser tager udgangspunkt i det nuværende og ved hjælp af fx interessenter i processen arbejdes der frem mod fremtidens mål.

Til selve innovationsprocessen findes der et utal af metoder, hvor jeg har stor erfaring i at drive processen og skabe et miljø, der tillader kreativiteten at gro, folk tænker ud af boksen og hvor de kreative processer bliver systematisk iscenesat.

Nedenfor kan du se et udpluk af de metoder, som jeg vil anbefale til en innovationsproces med dig, dine kunder, medarbejdere eller leverandører:

  • Brainstorm-workshops
  • Interessenter
  • ”Breakingthrough Metod” – Gennembrudsmetoden
  • Branche analyser
  • Businesscases

Et eksempel på en proces hvor det er interessenterne der benyttes.

Når I har en idé om, hvilke typer innovation I ønsker, kan I spørge jer selv: Hvem af vores interessenter kan give os inspiration eller viden i forhold til at skabe den forretningsidé vi ønsker. Eller I kan starte med at spørge interessenterne om, hvilke områder I skal udvikle jeres produkter og ydelser indenfor.

En fordel ved at samarbejde med interessenter om innovation er, at I kan få adgang til specialistviden hos kunder, slutbrugere eller andre interessenter – viden, som ellers kan være svær eller dyr at få adgang til.

Interessenterne kan på den måde både pege på behov og muligheder for innovation og hjælpe med den konkrete udvikling af innovation.