Målgruppe:

Kurset er målrettet praktiserende læger, der ligeledes kan søge PLO om refusion.
Andre sundhedspersoner og andre med interesse for emnet, kan også deltage på kurset.

Dette kursus søges godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis.

 

Program:

08.30-09.00: Registrering og morgenbuffet

09.00-09.15: Velkommen og introduktion til kurset
Kursusleder: Holger Kjær, praktiserende læge, Horsens
Undervisere: Bjarki Djurhuus, klinisk professor, Medicinsk afd., Sjællands Universitetshospital 

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

09.15-10.15: Evidensbaseret opdateret viden vedrørende sygdomme relevante for almen praksis og hvor svimmelhed er et centralt symptom
Bjarki Djurhuus

10.15-11.15: Rationel udredning af patienter med svimmelhed
– Symptomer
– Sygehistorien
– Laboratorium undersøgelser
– Billede diagnostik
Bjarki Djurhuus

11.15-11.30: Pause

11.30-12.30: Kardielle årsager til svimmelhed
Claus Tveskov, ledende overlæge, ph.d., Kardiologisk afsnit, Svendborg Sygehus

12.30-13.30: Frokostpause

13.30-14.30: Gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker i almen praksis
Bjarki Djurhuus

14.30-14.45: Pause

14.45-15.45: Håndtering af patienter med svimmelhedssymptomer, hvor der ikke findes behandlingsmuligheder af en bagomliggende sygdom 
Bjarki Djurhuus

15.45-15.30: Diskussion af uddelegering af opgaver i forbindelse med udredning af svimmelhed
– Hvad skal den praktiserende læge selv gøre?
– Hvad kan uddelegeres til sygeplejerskerne?

15.30-15.45: Kommunikation og samarbejde
– Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud især ved ældre med svimmelhed
Holger Kjær

15.45-16.00: Implementering
– Hvordan får vi indarbejdet den nye viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis?
Holger Kjær

16.00-16.15: Opsummering på dagen og evaluering
Holger Kjær

16.15: Tak for denne gang
Holger Kjær

 

Pris:

Praktiserende læger og andre sundhedspersoner: 4.500 kr. ekskl. moms (5.625 kr. inkl. moms)

Særpris for konsultationssygeplejersker: 3.500 kr. ekskl. moms (4.375 kr. inkl. moms)
Vær OBS på, at konsultationssygeplejer ikke kan få dette kursus refunderet

Andre: 6.000 kr. ekskl. moms (7.500 kr. inkl. moms)

Prisen er ekskl. middag om aftenen og overnatning.
Middag om aftenen kan vælges ved tilmelding og koster 540 kr. inkl. moms for 2 retter samt 2 glas vin.
Overnatning skal bookes direkte hos Hindsgavl Slot på Hindsgavl@hindsgavl.dk – husk venligst at oplyse hvilket kursus du deltager på.
Pris for overnatning i enkeltværelse/dobbeltværelse: 1.095 kr./1.295 kr. inkl. moms.

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 2 måneder før afholdelse af kurset.

Prospecta lægger moms på alle fakturaer.

 

TILMELDING:

Skriv en mail til ti@prospecta.dk med følgende oplysninger:

Navn
Titel
E-mail
Arbejdsplads
Telefonnummer

 

Formål: 
Aktiviteten skal styrke lægens viden om udredning af de forskellige typer af svimmelhed med gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker i almen praksis, laboratorietest samt relevant billede diagnostik.

Aktiviteten skal styrke lægens viden om relevant visitation til andre speciallægekollegaer.

Varighed: 
1 kursusdag med i alt 5 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00.

Emner som aktiviteten skal omhandle

Medicinske færdigheder og viden

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

  • Evidensbaseret opdateret viden vedrørende sygdomme relevante for almen praksis og hvor svimmelhed er et centralt symptom.
  • Rationel udredning af patienter med svimmelhed som symptomet præsenteres i almen praksis, herunder fokus på vigtige oplysninger fra sygehistorien, relevante laboratorium undersøgelser og eventuel billede diagnostik.
  • Gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker i almen praksis.
  • Håndtering af patienter med svimmelhedssymptomer hvor der ikke findes behandlingsmuligheder af en bagomliggende sygdom.

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

  • Sygehistoriens betydning ved uspecifikke symptomer som svimmelhed.
  • Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud især ved ældre med svimmelhed.

Forhold omkring organisation

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

  • Eventuel diskussion af uddelegering af opgaver i forbindelse med udredning af svimmelhed.

Implementering

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

  • Diskussion af, hvordan lægen får indarbejdet ny viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis.