Målgruppe:

Kurset er målrettet praktiserende læger, der ligeledes kan søge PLO om tilskud.
Andre sundhedspersoner og andre med interesse for emnet, kan også deltage på kurset.

Dette kursus søges godkendt til tilskud fra Fonden for Almen praksis.

 

Program:

08.15-08.45: Registrering og morgenmad

08.45-09.00: Velkommen og introduktion til kurset
Kursusleder: Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene
Underviser: Oliver Hendricks, professor og overlæge, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

09.00-10.30: Rationel udredning af patienter med ledsmerter
– Hvorfor får patienten smerter – hvor kommer smerterne fra?
– Symptomer – hvornår skal man tænke reumatologisk sygdom?
– Sygehistorier og cases som belyser de forskellige sygdomme
– Hvilke blodprøver er generelt relevante?
– Hvornår henvises til RTG og hvornår ultralyd/MR?
– Hvordan undersøges led og ryg – forslag til enkle håndgreb og Led-undersøgelse?

10.30-10.45: Pause

10.45-11.45: Evidensbaseret opdateret viden vedrørende behandling af sygdomme relevante for almen praksis og hvor ledsmerter er et centralt symptom
– Artrose – er der sket noget nyt de sidste 10 år?
– Reumatorid artrit, Psoriasisartrit, Reaktiv artrit, Bechterew og andre inflammatoriske ledsygdomme – klassiske behandlinger og nye biologiske behandlinger, hvornår er der indikation for “nyere” behandlinger og hvad med bivirkninger?
– Artritis urica – behandlingsprincipper
– Idrætsskader
– Andet

11.45-12.30: Behandlingsmuligheder for patienter med ledsmerter og ledsygdomme
– Medicinsk behandling – ledpunkter og brug af steroid intraartikulært, hvor aggressiv kan man være?
– Behandling af neuropatiske smerter
– Rehabilitering – hjælper det med GLAD træning af hofter og knæ, hvad med bassinbehandling og mobilisering?

12.30-13.30: Frokostpause

13.30-14.15: Håndtering af patienter med ledsmerter, hvor der ikke findes specifikke behandlingsmuligheder af en bagom liggende sygdom
– Hvad med smerter af ukendt årsag – hvordan tackler vi fibromyalgi og ME, er der noget relevant tilbud til disse patienter, er det noget reumatologerne vil hjælpe med?
– Den sorte hest: Hvordan gik det lige med cannabis?

14.15-14.30: Pause

14.30-15.00: Kommunikation og samarbejde
– Hvor kan vi finde hjælp?
– Evnen til at styrke patientens egenomsorg og mestringsstrategier herunder hensigtsmæssig kommunikation og undgåelse af sygeliggørende kommunikation
– Lægens rolle i et tværsektorielt samarbejde omkring patienter med kroniske ledsmerter
– Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud. SOFT portalen
– Hensigtsmæssig brug af sygemeldinger, attestarbejde og nødvendig viden om socialmedicinske aspekter ved kronisk uspecifikke ledsmerter

15.00-15.15: Hvordan organiserer vi os mht. behandling af ledsmerter?
– Hvad skal den praktiserende læge selv gøre?
– Hvad kan uddelegeres til sygeplejerskerne?
Bo Gerdes

15.15-15.30: Implementering
– Hvordan får vi indarbejdet den nye viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis?
Bo Gerdes – Reumatologisk quiz

15.30-15.45: Opsummering på dagen og evaluering
Bo Gerdes

15.45: Tak for denne gang

 

Pris:

Praktiserende læger og andre sundhedspersoner: 4.500 kr. ekskl. moms (5.625 kr. inkl. moms)

Særpris for konsultationssygeplejersker: 3.500 kr. ekskl. moms (4.375 kr. inkl. moms)
Vær OBS på, at konsultationssygeplejer ikke kan få dette kursus refunderet

Andre: 6.000 kr. ekskl. moms (7.500 kr. inkl. moms)

Prisen er ekskl. middag om aftenen og overnatning.
Middag om aftenen kan vælges ved tilmelding og koster 540 kr. inkl. moms for 2 retter samt 2 glas vin.
Overnatning skal bookes direkte hos Hindsgavl Slot på Hindsgavl@hindsgavl.dk – husk venligst at oplyse hvilket kursus du deltager på.
Pris for overnatning i enkeltværelse/dobbeltværelse: 1.095 kr./1.295 kr. inkl. moms.

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 2 måneder før afholdelse af kurset.

Prospecta lægger moms på alle fakturaer.

 

Tilmelding:

Skriv en mail til ti@prospecta.dk med følgende oplysninger:

Navn
Titel
E-mail
Arbejdsplads
Telefonnummer

 

Formål:
Få en god opdatering i de reumatologiske sygdomme på 1 kursusdag. Kurset belyser de udfordringer almen praksis har vedr. reumatologiske patienter. Hvilke blodprøver skal tages når pt. henvender sig med ondt i led, muskler eller ryg? Hvordan stilles diagnoserne? Hvordan undersøges led og ryg bedst? Hvornår skal der henvises til RTG undersøgelser? Hvor meget kan vi selv klare i almen praksis og hvornår skal vi henvise til reumatologien? Hvordan er den moderne behandling af RA og andre systemiske bindevævssygdomme? Har fiskeolie, cannabis og andre alternative en plads i behandlingen? Hvordan er det med de nye biologiske lægemidler – hvornår skal de bruges?

Varighed: 
1 kursusdag med i alt 5 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00.

Emner som kurset skal omhandle

Medicinske færdigheder og viden
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Rationel udredning af patienter med ledsmerter som symptomet præsenteres i almen praksis, herunder fokus på vigtige oplysninger fra sygehistorien, relevante laboratorieundersøgelser og billeddiagnostik
 • Gennemgang af relevante kliniske undersøgelsesteknikker i almen praksis herunder led-undersøgelse
 • Evidensbaseret opdateret viden vedrørende behandling af sygdomme relevante for almen praksis og hvor ledsmerter er et centralt symptom. (Artrose, Reumatoid artrit, Spondylartrit, idrætsskader, mm.)
 • Håndtering af patienter med ledsmerter, hvor der ikke findes specifikke behandlingsmuligheder af en bagom liggende sygdom
 • Ledsmerter og træning/idræt

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Sygehistoriens betydning ved symptomer som ledsmerter
 • Evnen til at styrke patientens egenomsorg og mestringsstrategier herunder hensigtsmæssig kommunikation og undgåelse af sygeliggørende kommunikation
 • Lægens rolle i et tværsektorielt samarbejde omkring patienter med kroniske ledsmerter
 • Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud
 • Hensigtsmæssig brug af sygemeldinger, attestarbejde og nødvendig viden om socialmedicinske aspekter ved kronisk uspecifikke ledsmerter

Forhold omkring organisation
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Mulighed for uddelegering af opgaver i forbindelse med udredning af ledsmerter uden tab af faglighed

Implementering
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Diskussion af, hvordan lægen får ny viden og erkendelser med hjem i egen praksis. Gerne f.eks. i form af en plan for opfølgning i egen praksis herunder potentiel inddragelse af personalet i opfølgning.