Målgruppe:

Kurset er målrettet praktiserende læger, der ligeledes kan søge PLO om refusion.
Andre sundhedspersoner og andre med interesse for emnet, kan også deltage på kurset.

Dette kursus søges godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis.

 

 

Program dag 1:

08.00-08.30: Registrering og morgenbuffet

08.30-08.45: Velkommen og introduktion til kursets første dag
Kursusleder: Claus Bjerre, praktiserende læge, Søndersø
Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

08.45-09.45: Patientcases
– Den yngre lungepatient med flere samtidige sygdomme
– Den ældre lungepatient med flere samtidige sygdomme
– Den kronisk svækkede lungepatient med flere samtidige sygdomme
Ole Hildberg, klinisk professor, Vejle Sygehus
Claus Bjerre, praktiserende læge, Søndersø

09.45-10.45: Evidensbaseret opdateret viden vedrørende lungesygdomme
– KOL, bronkiektasi, astma, lungefibrose – hvad nyt indenfor diagnose, medicin og behandling?
– KOL-patienten med søvnapnø og hjertesygdom
Ole Hildberg

10.45-11.00: Pause

11.00-12.00: Patientcase og oplæg
– Den psykisk syge/sårbare lungepatient med flere samtidige sygdomme
– Angst og lungesygdom
– Binyrebarkhormonbehandling – hvordan? Hvor længe? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Gruppearbejde om patientcases, efterfulgt af drøftelse i plenum og oplæg.
Ole Hildberg
Claus Bjerre

12.00-13.00: Frokostpause

13.00-14.00: Hjertesygdomme: Patientcases
– Den yngre hjertepatient med flere samtidige sygdomme
– Den ældre hjertepatient med flere samtidige sygdomme
– Den kronisk svækkede hjertepatient med flere andre samtidige sygdomme
– Den psykisk syge hjertepatient med flere andre samtidige sygdomme
Claus Tveskov, ledende overlæge, ph.d., Kardiologisk afsnit, Svendborg Sygehus
Claus Bjerre

14.00-15.00: Evidensbaseret opdateret viden vedrørende hjertesygdomme
– Iskæmisk hjertesygdom
– Atrieflimmer
Claus Tveskov

15.00-15.15: Pause

15.15-16.15: Evidensbaseret opdateret viden vedrørende hjertesygdomme
– Atrieflimmer
– Hjertesvigt
Claus Tveskov

16.15-16.30: Opsamling
– Spørgsmål fra kursusdeltagerne
– Walk and share: Hvad har du fået med hjem i dag?
Claus Bjerre

16.30: Tak for i dag
Claus Bjerre

 

Program dag 2

08.00-08.30: Registrering og morgenbuffet

08.30-08.45: Velkommen og introduktion til kursets anden dag
Kursusleder: Claus Bjerre, praktiserende læge, Søndersø
Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

08.45-09.45: Diabetes type 2: Patientcases
– Den yngre diabetespatient med flere samtidige sygdomme
– Den ældre diabetespatient med flere samtidige sygdomme
– Den kronisk svækkede patient med diabetes og flere samtidige sygdomme
Jonatan Ising Bagger, afdelingslæge, ph.d., Steno Diabetes Center Copenhagen
Claus Bjerre

09.45-10.00: Pause

10.00-10.45: Evidensbaseret opdateret viden vedrørende diabetes type 2
– Nye lægemidler og nye behandlingsprincipper
Jonatan Ising Bagger

10.45-11.45: Diabetes Mellitus, fortsat
– Hvilke lægemidler kan vi bedst bruge til diabetespatienten, der har flere samtidige sygdomme?
– Hvilke lægemidler bør vi undgå?
Jonatan Ising Bagger

11.45-12.45: Frokostpause

12.45-13.45: Patientcases og oplæg: Diabetes type 2 og hjertesygdom og KOL
– Patienter med både diabetes og/eller hjertesygdom og/eller KOL
– Hvordan håndteres disse patienter i almen praksis? Årskontroller
– Konsultationssygeplejerskens rolle
Jonatan Ising Bagger og Claus Bjerre

13.45-14.00: Pause

14.00-15.00: Patientcases og oplæg: Den psykisk syge patient og andre sårbare patienter
– Den psykisk syge patient og andre sårbare patienter med diabetes og flere samtidige sygdomme
– Håndtering, kontrol, monitorering og behandlingsjustering i almen praksis
– Tværsektorielt samarbejde, især med kommunen
Jonatan Ising Bagger og Claus Bjerre

15.00-15.05: Strække ben pause

15.05-15.35: Kommunikation, organisation og implementering
Claus Bjerre

15.35-15.45: Opsummering på dagen og evaluering
Claus Bjerre

15.45: Tak for denne gang
Claus Bjerre

 

Pris:

Praktiserende læger og andre sundhedspersoner: 9.000 kr. ekskl. moms (11.250 kr. inkl. moms)

Særpris for konsultationssygeplejersker: 7.000 kr. ekskl. moms (8.750 kr. inkl. moms)
Vær OBS på, at konsultationssygeplejersker ikke kan få dette kursus refunderet.

Andre: 12.000 kr. ekskl. moms (15.000 kr. inkl. moms)

Prisen er ekskl. middag om aftenen og overnatning.
Middag om aftenen kan vælges ved tilmelding og koster 540 kr. inkl. moms for 2 retter samt 2 glas vin.
Overnatning skal bookes direkte hos Hindsgavl Slot på Hindsgavl@hindsgavl.dk – husk venligst at oplyse hvilket kursus du deltager på.
Pris for overnatning i enkeltværelse/dobbeltværelse: 1.095 kr./1.295 kr. inkl. moms.

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 2 måneder før afholdelse af kurset.

Prospecta lægger moms på alle fakturaer.

 

TILMELDING:

Skriv en mail til ti@prospecta.dk med følgende oplysninger:

Navn
Titel
E-mail
Arbejdsplads
Telefonnummer

 

Formål: 
Aktiviteten skal styrke de deltagende lægers evner til håndtering og behandling af patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet., herunder at give et indblik i principper for, hvad kronisk sygdom og multisygdom er, og hvordan man organiserer sin indsats i praksis.

Aktiviteten skal styrke behandlingen af patienter med samtidig psykiatrisk og somatiske sygdom samt andre sårbare patientgrupper.

Varighed: 
2 kursusdage med i alt 10 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00.

Emner der skal behandles på de to dage

Medicinske færdigheder og viden
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

  • Evidensbaseret opdateret viden vedrørende kroniske sygdomme som diabetes mellitus, hjertesvigt, atrieflimren, og evt. andre for almen praksis relevante kroniske lidelser/sygdomme som f.eks. KOL og patienter der overlever initial cancerbehandling.
  • Håndtering, kontrol, monitorering og behandlingsjustering af patienten med flere kroniske sygdomme, herunder udfordringer ved anvendelse af kliniske vejledninger til disse patienter.
  • Håndtering af patienter med samtidig psykisk og somatiske sygdom samt andre særligt sårbare patientgrupper

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

  • Evnen til at styrke patientens egenomsorg og mestringsstrategier
  • Lægens rolle i et tværsektorielt samarbejde omkring patienter med kronisk sygdom
  • Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud
  • Hensigtsmæssig brug af sygemeldinger, attestarbejde og nødvendig viden om socialmedicin og andet lægeligt samarbejde med kommuner

Forhold omkring organisation
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

  • En særlig indsats for den interne organisation i egen praksis vedrørende patienter med flere samtidige kroniske sygdomme

Implementering
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

  • Diskussion af, hvordan lægen får indarbejdet ny viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis.