logo

udvikling

Udvikling, planlægning, udarbejde, implementering og opfølgning

udvikling01

Før vi går i gang med at udvikle en videnformidlingsaktivitet er det vigtigt, at vi

 • Indgår i dialog om, hvad dit formål, mål og succeskriterierer, her under Return of Investment (ROI) for aktiviteten
 • Får overblik over målgruppens behov og forventninger
 • Får en fælles forståelse for, hvordan dine mål og succeskriterier forenes med målgruppens forventninger og behov.
udvikling1

Under selve afviklingen af videnformidlingsaktiviteten

 • Møder op og gør klar til aktiviteten
 • Tager imod undervisere/oplægsholdere
 • Fx faciliterer aktiviteten
 • Fx være mikrofonholder der går rundt i lokalet ved eventuelle spørgsmål
 • Samler eventuelle evalueringsskemaer sammen
 • Sikre at vi forlader stedet i god stand
 • Kort sagt sammen med dig sikre en god gennemførelse af aktiviteten.
udvikling1

Når vi har et fælles grundlag for videnformidlingsaktiviteten skal den udvikles

 • Vi vil i samarbejde udarbejde en projektplan og du tager stilling til, om jeg skal varetage projektleder rollen eller om jeg skal supplere en allerede udpeget person
 • Jeg vil kunne inspirere dig mht. til indhold
 • Udarbejde det faglige program og anbefale dig såvel form samt læringsmetoder, der vil være gode at bruge på din aktivitet
 • Jeg vil kunne hjælpe dig med at rekruttere undervisere
 • Du tager stilling til, om jeg skal facilitere aktiviteten og eller varetage kursusleder rollen på selve aktiviteten, eller om der skal ansættes en anden til denne opgave
udvikling1

Efter videnformidlingsaktiviteten

 • Evaluerer uddannelsesaktiviteten via tilbagemeldinger fra hhv. deltagerne og dig
 • Holde de opnåede resultater op mod dine succeskriterier
 • ROI – ser sammen med dig på, hvordan du får mest ud af aktiviteten fremadrettet
 • Giver tilbagemeldinger til undervisere/oplægsholdere.

Prospecta    |    Bernstorffsvej 81, 2900 Hellerup    |    CVR: 34315337

telephone5

+45 2168 4920